Vermeersch Hifi TV BVBA
 > Withdraw

Herroepingsrecht

Dit gedeelte gaat over ruilen en terugsturen.

  • Ben je niet helemaal tevreden over een artikel dat je in onze webshop gekocht hebt? Is het niet wat je verwachtte? Geen probleem. Tot 14 dagen na je aankoop kun je het terugbezorgen of omruilen. Je hoeft geen reden op te geven. Grote toestellen kun je terug laten ophalen door onze leveringsdienst.
  • Het herroepingsrecht is wettelijk vastgelegd. Voor elk artikel dat je als consument online koopt, krijg je 14 kalenderdagen bedenktijd. Dat geeft je de gelegenheid om je aankoop rustig te bekijken en te beoordelen, zoals je dat in de winkel zou doen. Is het niet wat je wilt? Mankeert er iets aan? Dan ruil je het om of stuur je het terug — zonder kosten voor jou.
  • Als wij je artikel in onberispelijke staat en in de originele verpakking ontvangen, met alle toebehoren, documenten en verpakkingsmateriaal erbij, en vergezeld van een ingevuld herroepingsformulier, storten we je het aankoopbedrag terug. Dat gebeurt gewoonlijk binnen 5 werkdagen. We maken het bedrag over op dezelfde rekening als degene waarmee je je betaling gedaan hebt of via dezelfde kredietkaart.
  • Je herroepingsrecht begint te lopen de dag na de dag waarop je je artikel aangenomen hebt.
  • Ben je niet helemaal tevreden over een artikel dat je in onze webshop gekocht hebt? Is het niet wat je verwachtte? Geen probleem. U beschikt over 14 dagen om onze onderneming op de hoogte te stellen dat u gebruik maakt van het herroepingsrecht en 14 dagen om de goederen op te sturen naar onze onderneming.
  • Wij ontvangen graag het product terug in goede staat en in de originele verpakking met alle toebehoren en verpakkingsmateriaal en vergezeld van een ingevuld herroepingsformulier (link ‘herroepingsformulier’ to : https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf)
  • Indien we het toestel beschadigd, bevuild of onvolledig ontvangen, staat het ons toe om hiervoor een schadevergoeding aan te rekenenen ten belope van de waardevermindering van het product
  • Na ontvangst van het artikel en na controle op tekorten en/of mankementen (zie voorgaande topic), zullen wij overgaan tot de terugbetaling van het vastgestelde bedrag. Dat gebeurt gewoonlijk binnen 5 werkdagen. We maken het bedrag over op dezelfde rekening als degene waarmee je je betaling gedaan hebt of via dezelfde kredietkaart.

Wil je een artikel ruilen of terugsturen? Neem altijd eerst contact op met onze klantenservice.

Lees je graag de uitgebreide, meer juridische tekst over het herroepingsrecht? Die vind je hieronder:

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Volgens art. 47 e.v. van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht kan de consument binnen de 14 kalenderdagen na inbezitname van het product zonder boete en zonder opgave van motief een herroepingsrecht uitoefenen. Het moment van levering wordt geacht gelijk te zijn met de inbezitname van het goed.

Indien de consument gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, kan dit door dit herroepingsformulier ingevuld en ondertekend terug te sturen aan: [klant], Uilenbaan 90 K3, 2160 Wommelgem.

Onverwijld en op straffe van verval uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na melding van de beslissing tot herroeping, zal de consument de retourzending bezorgen aan [klant] samen met alle toebehoren, bijgevoegde documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal. De consument stuurt het ongebruikte product terug, in intacte en complete originele verpakking. [klant] is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Wanneer u een artikel wenst terug te sturen, gelieve altijd eerst contact op te nemen met onze klantendienst.

Voor producten die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende, regelmatige leveringen, beginnen de verzakingstermijn te lopen de dag na de eerste levering/inbezitname. Voor opgesplitste leveringen van éénzelfde bestelling, begint deze te lopen vanaf de dag na de levering/inbezitname van het laatste deel van diezelfde bestelling.

Indien de consument zich houdt aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal [klant] onverwijld en uiterlijk binnen de 5 werkdagen na inontvangstname en controle van de retourzending dan wel na ontvangst van bewijs van de consument van verzending van de retourgoederen, zorgen voor de terugbetaling van de betaalde bedragen, uitgezonderd de leveringskosten (indien u betaalt met Visa of Mastercard, gebeurt de terugbetaling via dezelfde kaart).

[klant] wordt via het systeem van borgtocht als derde partij aangesproken, indien de verkoper in gebreke blijft de gestorte sommen bij uitoefening van het verzakingsrecht terug te betalen.

Via het systeem van borgtocht wordt het bedrag op de rekening van '[klant]' gestort, die dan het bedrag tijdelijk op een rekening blokkeert. Bij het verstrijken van de verzakingstermijn wordt het bedrag aan de verkoper gestort, tenzij de consument zijn verzakingsrecht heeft uitgeoefend. In dat geval wordt het bedrag teruggestort aan de consument.
Deze winkel wordt u aanbevolen door
  Maak een afspraak!
Mail Winkelkar